Åbn undermenuer...

Regering

Regeringen i et land har ifølge magtdelingslæren den udøvende magt. Den styrer landet på baggrund af de love, parlamentet vedtager. Regeringen repræsenterer et land udadtil over for andre stater og internationale organisationer, og den forbereder lovgivning, som den efter evt. vedtagelse i parlamentet implementerer i samfundet. Til støtte for disse opgaver står regeringen i spidsen for hele statsadministrationen (ministerier mv.) og for statsapparatet i det hele taget.

Regeringer udpeges/dannes på forskellige måder i demokratiske lande. I præsidentsystemer udpeges regeringen af præsidenten, mens det i parlamentariske systemer er parlamentet, som "udpeger" regeringen (positiv parlamentarisme eller negativ parlamentarisme). Man skelner mellem flertalsregeringer, der har et flertal bag sig i parlamentet, og mindretalsregeringer, som har behov for støtte fra andre partier for at få lovgivning igennem parlamentet.

Figurer

Læs videre