Åbn undermenuer...

Inglehart, Ronald

Inglehart er en amerikansk politolog (født 1934), som har formuleret den mest kendte teori om holdnings- og meningsforskelle i det senmoderne samfund. Tidligere generationer lagde vægt på de materielle værdier, men som følge af den økonomiske og materielle fremgang er det nu i langt højere grad nogle postmaterielle værdier som livskvalitet og moralske værdier, det moderne individ lægger vægt på. Dermed ændres også fokus i den politiske debat fra fordelingspolitiske spørgsmål til emner som miljø, flygtninge-indvandrerpolitik, motiver for at arbejde, homoseksualitet, abort osv. Den politiske debat har altså fået en ny værdipolitisk dimension.

Figurer