Åbn undermenuer...

Autokrati

Autokrati (selv-styre) er en styreform, hvor magten er samlet hos en enkelt person eller en lille gruppe, fx en junta af officerer, der efter et statskup selv overtager magten eller udpeger nogle af vennerne til at regere. I et autokrati udpeger magthaverne altså sig selv til magtpositionerne i modsætning til demokratiske styreformer, hvor folket udpeger magthaverne.

I autokratier kan der godt forekomme valg, men de er så stærkt manipulerede, at herskeren eller den styrende gruppe er sikker på at bevare magtpositionerne. Autokratier er beslægtede med tidligere tiders absolutisme.

Figurer