Åbn undermenuer...

Partiadfærd

Politologer - Anthony Downs, Björn Molin og Kaare Strøm er nok de mest kendte – har opstillet forskellige modeller til forklaring og forudsigelse af partiers adfærd.

Med udgangspunkt i fx Molins model kan man gruppere politiske partier ud fra, hvilken faktor i modellen partierne lægger mest vægt på. Partier, der prioriterer interessefaktoren højt, kaldes for ideologiske partier, mens partier, som lægger mest vægt på den parlamentariske faktor, betegnes som pragmatiske partier. Endelig er der tale om populistiske partier, hvis opinionsfaktoren er den centrale faktor.

 

Figurer