Åbn undermenuer...

Magtdelingslæren

Læren om, at statsmagten naturligt kan inddeles i tre kategorier, der bør varetages af tre uafhængige statsorganer:

  1. Lovgivningsmagten varetages af folkerepræsentationen,
  2. den udøvende statsmagt af regeringen og
  3. den dømmende af domstolene.

Magtdelingslæren stammer fra den franske politiske filosof Montesquieu og skal ses som en del af oplysningstidens og liberalismens skepsis ved en alt for stærk samlet statsmagt. Den indgår i mange landes forfatninger også i den danske grundlov. Ofte sker det dog på inkonsekvent vis.

Figurer