Åbn undermenuer...

Diskursanalyse

Igennem diskursanalyse kan man søge at skabe indblik i, med hvilke sproglige midler og mekanismer enkeltpersoner eller samfundsmæssige grupperinger prøver at konstruere eller italesætte en bestemt kulturel praksis eller sociale værdier. Det påstås ofte, at den politiske kamp i dag i høj grad foregår som en kamp om, hvilke diskurser der tilkæmper sig magten ved at dominere den offentlige og politiske debat.

Figurer