Åbn undermenuer...

Politologi

Politologi betyder egentlig læren om politik, på engelsk political science. Den første politologiuddannelse i Danmark blev etableret ved Århus Universitet i 1958 under betegnelsen statskundskab (cand.scient.pol).

I starten blev der uddannet meget få, og der var ikke afsat mange bevillinger til forskning. Siden er faget nærmest eksploderet med et stort studenterindtag ved flere universiteter og en ret omfattende forskning, bl.a. i partipolitik og dansk vælgeradfærd. Internationaliseringen har været med til at øge interessen for faget.  Det er således overvejende politologer, der står for forskning i og formidling af viden om EU.

Dansk politologi hentede oprindeligt især inspiration fra den politologiske forskningstradition i USA, hvilket betød, at faget fik et fokus på empiri og Karl Poppers videnskabsteoretiske tilgang. Faget er i Danmark også inspireret af amerikanske systemteoretiske indfaldsvinkler. I de senere år har der også været en vis inspiration fra fransk og britisk diskursteori.

Læs videre