Åbn undermenuer...

Flertalsvalg (i enkeltmandskredse)

Den oprindelige måde at vælge et parlament på, som fortsat er dominerende i bl.a. de engelsktalende lande. Grundprincippet er, at landet er inddelt i valgkredse, hvor den kandidat, der får flest stemmer, vinder mandatet. Stemmer på kredsens ikke-vindende kandidater får ingen betydning for landsresultatet i modsætning til ved forholdstalsvalg. Flertalsvalget kan nuanceres med valg i flere runder, som det f.eks. sker i Frankrig. Her sorteres de svagere kandidater fra efter første valgrunde, og vinderen ender med i det mindste at have et simpelt flertal i kredsen.

Figurer