Åbn undermenuer...

Diskursmagt

Diskursmagt taler man om, når nogen skaber magt/indflydelse ved at påvirke den måde, virkeligheden opfattes på, fx ved brug af begreber, der farver virkeligheden på en bestemt måde: ældrebyrden, velfærdsturisme, skatteplyndring, samfundsnassere osv. Det påstås ofte, at den politiske kamp i dag i høj grad foregår som en kamp om, hvilke diskurser der tilkæmper sig magten ved at dominere den offentlige og politiske debat.