Åbn undermenuer...

Styreform

Drejer sig om, hvem der kan træffe politiske beslutninger i et land, hvordan disse træffes, og hvordan beslutningstagerne kommer til magten. Der findes en lang række forskellige styreformer verden over, men grundlæggende kan man skelne mellem tre styreformer. I et demokrati (af græsk: folke-styre) er det centrale, at folket vælger nogle repræsentanter til at tage beslutninger på deres vegne, og at folket kan udskifte repræsentanterne. I et autokrati (selv-styre) kan det fx være nogle generaler, der efter et statskup selv overtager magten eller udpeger nogle af vennerne til at regere. Endelig er det i et teokrati (guds-styre) som fx i Iran præsteskabet, der med henvisning til højere magter i sidste ende bestemmer, hvem der skal regere, og hvilke love der skal gælde. I Vesten kalder vi ofte de to sidste styreformer for diktaturer.

Figurer

Læs videre