Åbn undermenuer...

Legitimitet

Dette begreb drejer sig om retmæssigheden af et styre, en styreform eller en lovgivning. Legitimiteten anses som betinget af, at de styrede anerkender magtudøveren og magtudøvelsen som

Få adgang til Samfundsfag.dk