Åbn undermenuer...

Beslutningsprocesanalyse

Beslutningsprocesanalyse er en politologisk disciplin, der går ud på at undersøge og opstille teorier om politiske beslutningers udformning og tilblivelse.  Beslutningsprocesanalyser kan tage udgangspunkt i antagelser om rationelle aktører, der forfølger givne mål og finder de mest effektive måder at nå målene på. Det er den rationelle beslutningsmodel. Eller de kan tage udgangspunkt i antagelser om, at mennesker ikke er fuldkomne, og at deres handlinger og beslutninger ofte er andet end rationelle. I det sidstnævnte tilfælde antager man således, at beslutninger er underlagt kulturelle faktorer, sociale værdier, normer og institutionelle forhold.  Beslutninger kan blive til under indtryk af og iagttagelse af - indvundne erfaringer (inkrementalisme). Eller de kan være præget af en slags trial and error, hvor (del)beslutninger midlertidigt kasseres og tages op igen, og hvor det, der besluttes, kan få et vist præg af tilfældighed og organisatorisk anarki (skraldespandsmodellen).

Figurer