Åbn undermenuer...

Størrelsesprincippet

Størrelsesprincippet er et princip omkring dannelse af koalitioner af politiske partier. Det er udviklet af politologen William H. Riker i bogen The Theory of Political Coalitions (Teorien om politiske koalitioner, 1962), hvor betingelserne for optimal størrelse af de partier, der indgår i en koalition, fastlægges ved hjælp af spilteoriens ræsonnementer. Det forudsættes, at der er tale om et nul-sumsspil, dvs. at gevinst og tab i spillet summerer til 0. Aktørerne antages at handle rationelt, dvs. at de formodes at gå efter størst mulig gevinst. Man kan så vise, at størrelsesprincippet vil tilsige, at man skal gå efter en koalition, der på den ene side kan vinde, men som på den anden side er så lille som mulig. Det maksimerer gevinsten for de partier, der er med i koalitionen.

 

 

Læs videre