Åbn undermenuer...

Indflydelse

Begreberne indflydelse og magt bruges ofte lidt i flæng. Det drejer sig i begge tilfælde om, hvordan og i hvilken grad politiske aktører kan påvirke hinanden.

Indflydelse udøves som en relation mellem to parter. Kan man eksempelvis få kommunen til at bevilge flere penge til ungdomsarbejdet i ens boligkvarter? Man prøver at øve indflydelse for at opnå det ønskede resultat. Indflydelse kan udøves over for det politiske styre, hvad enten det er i EU, i Folketinget, kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, på mangfoldige måder. Der kan udøves lobbyvirksomhed, hvor man forsøger at få de politikere, der tager beslutning, i tale. Man kan forsøge at påvirke medierne via læserbreve og ved evt. at plante historier hos journalister. Man kan lave underskriftindsamlinger og demonstrationer.

Forskellen mellem de to begreber: indflydelse og magt, ligger i, at man i forbindelse med magt kan finde et tvangselement. A har magt over B, hvis A kan tvinge B til at gøre noget, B ellers ikke ville have gjort.

Figurer