Åbn undermenuer...

Valg

I repræsentative demokratier er valg et centralt element, idet vælgerne udpeger den lovgivende forsamling og – i præsidentialsystemer – også præsidenten, som leder den udøvende magt. Valgene skal endvidere finde sted med maksimale intervaller – i Danmark er der fx maksimalt 4 år mellem to Folketingsvalg - så vælgerne har mulighed for at udskifte de valgte repræsentanter. Yderligere skal vælgerne i et demokrati have flere konkurrerende alternativer (partier eller præsidentkandidater) at stemme på.

Den konkrete udformning af valgene kan foregå på flere forskellige måder. De to vigtigste valgmåder er forholdstalsvalgmåden og flertalsvalg i enkeltmandskredse.

Figurer