Åbn undermenuer...

Repræsentativt demokrati

Kaldes også indirekte demokrati og indebærer, at folket ikke selv beslutter som i et direkte demokrati, men i stedet vælger repræsentanter til at beslutte for sig, f.eks. Folketinget eller et byråd.

I et moderne samfund, der har demokrati, er repræsentativt demokrati den helt dominerende styreform. Dog kan der også i repræsentative demokratier være enkelte indslag af direkte demokrati i form af folkeafstemninger.

Figurer