Åbn undermenuer...

Retsstat

En stat, hvor borgerne via retssystemet er beskyttet mod vilkårlig politisk magtudøvelse. Man søger bl.a. at sikre borgernes retssikkerhed ved at begrænse myndighedernes adgang til at træffe skønsmæssige afgørelser. Desuden er det vigtigt, at borgerne hurtigt kan få afprøvet myndighedernes beslutninger ved domstolene.