Åbn undermenuer...

Referendum

Kaldes også folkeafstemning. Et element af direkte demokrati, der anvendes i ellers repræsentative demokratiske systemer. Hvis borgerne selv kan bringe et forslag til folkeafstemning kaldes det folkeinitiativ. Denne mulighed findes ikke i den danske grundlov, men f.eks. i Schweiz og mange amerikanske delstater og efter Lissabon-traktaten i EU-systemet. Hvis der er tale om, at visse beslutninger i den lovgivende forsamling skal godkendes ved en folkeafstemning, kaldes det et obligatorisk referendum. I Danmark gælder dette f.eks. grundlovsændringer og ændringer af valgretsalderen. Hvis beslutninger i den lovgivende forsamling skal godkendes ved en folkeafstemning, dersom visse betingelser er opfyldt, kaldes det et fakultativt referendum. I Danmark gælder dette med en række undtagelser for alle almindelige love, som et mindretal på mindst 60 folketingsmedlemmer kan kræve prøvet ved en folkeafstemning. Denne mulighed har kun været anvendt én gang ved den såkaldte jordlovsafstemning i 1963. Hvis Folketinget afgiver suverænitet, og flertallet er mindre end 5/6 af de 179 medlemmer af Folketinget, er der obligatorisk referendum. Endelig kan Folketinget ved en særlov vedtage at afholde en folkeafstemning, som i så fald kun kan være vejledende for Folketinget. Det var tilfældet ved afstemningen om EF-pakken i 1986.

Læs videre