Åbn undermenuer...

Indirekte demokrati

Indirekte demokrati er det modsatte af direkte demokrati, hvor alle deltager i beslutningers tilblivelse, enten ved fremmøde og afstemning i et plenum eller ved folkeafstemning. I det indirekte demokrati udpeger vælgerne nogle repræsentanter, som så træffer beslutningerne. Indirekte demokrati kaldes derfor også for repræsentativt demokrati. Denne demokrati-type er den altdominerende i nutidens verden, hvor samfundene er for store og komplekse til, at direkte demokrati kan fungere. I en række systemer med indirekte demokrati er der dog visse elementer af direkte demokrati i form af folkeafstemninger.

Figurer