Åbn undermenuer...

Pressefrihed

Pressefrihed er en af de borgerlige frihedsrettigheder. Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres (Grl. § 77).

Grundlovens § 77, som er citeret ovenover, er grundlaget for pressefriheden i Danmark. Den giver ret til at trykke fx enhver form for kritik af de styrende, man måtte have lyst til.

Men der er begrænsninger, som paragraffen også siger. Man må ikke komme med ytringer, der er imod bestemmelser i straffeloven om injurier, ærekrænkelse og racisme. I så fald er det altså under ansvar for domstolene, dvs. at en person, der har været udsat for injurierende eller racistiske ytringer i skrift eller tale, kan anlægge sag ved domstolene. Og det er så domstolene, der afgør, om den pågældende ytring overtræder straffeloven.