Åbn undermenuer...

Dømmende magt

Magtdelingslæren opdeler statsmagten i 3 dele: 1) Den lovgivende magt, 2) den udøvende magt, og 3) den dømmende magt. Den sidste tager domstolene sig af. Domstolene i Danmark er inddelt i tre instanser (lag): Højesteret, 2 landsretter og 24 byretter.

Alle sager begynder som udgangspunkt i byretterne, men bl.a. ved sager af principiel betydning startes i landsretterne. Parterne kan efter en dom anke dommen til et højere trin i domstolssystemet.

Figurer