Åbn undermenuer...

Naturret

Man kan skelne mellem positiv ret og naturret. Positiv ret er retten, som den er givet af lovgivningsmagten (Folketinget) og fortolket af domstolene (domspraksis).

Naturretten er den ret, som vi opfatter som ret, uanset hvad et parlament eller nogle domstole har sagt er ret. Naturretten eksisterer altså uafhængigt af evt. menneskelige beslutninger om, hvad der er ret.

Mennesket vil i naturtilstanden regulere egne og andres handlinger. Det kan dels være begrundet i en etik, der ligger i os som mennesker, dels i praktiske hensyn. Du må ikke slå ihjel! Hvis man sagde det modsatte og handlede efter det, ville det være ulideligt at gå rundt på jorden, fordi man ville være i konstant risiko.

Naturretten er altså noget, der antages at ligge i os som mennesker. Mennesket er udstyret med visse umistelige rettigheder, fx retten til liv.