Åbn undermenuer...

Deliberativt demokrati

Betegner en demokratimodel, hvor den afgørende vægt ligger på borgernes indbyrdes drøftelser og rådslagninger som forudsætning for flertalsafgørelser. I praksis har tilhængere af deliberativt demokrati arbejdet med folkehøringer, hvor et mere eller mindre repræsentativt udvalg af folket samles og oplyses på forskellig vis om et givet sagsområde og desuden i mindre grupper diskuterer sagen med hinanden, inden der skrides til afstemning.