Åbn undermenuer...

Ytringsfrihed

Ytringsfrihed - en af de borgerlige frihedsrettigheder - vil sige, at man uden frygt for sanktioner/straf kan sige og skrive sin mening, som man vil. Ytringsfriheden er sikret i Grundloven. Den er en forudsætning for demokratiet. Det er nødvendigt at kunne diskutere politik frit for at kunne fremlægge politiske alternativer og få dem drøftet grundigt nok til, at vælgerne ved, hvilke muligheder de har for at stemme på alternativer på valgdagen.

Ytringsfriheden er også nødvendig af hensyn til kontrollen med dem, der har magten og styrer/administrerer samfundet. Uden kritik og fremføring af kritikken kan der ikke komme en dialog mellem de styrende og dem, der styres. Der er grænser for ytringsfriheden. Man må ikke ytre injurierende udsagn om personer.