Åbn undermenuer...

Meritokrati

Meritokrati er en styreform, hvor magten udøves af en intellektuel elite, der med intelligens, dygtighed og uddannelse mener at have gjort sig fortjent til at styre. Begavelse og præstationer – ikke fx rigdom eller forbindelser - er altså grundlaget for magt og social status i et meritokrati.

Frankrig er et eksempel på et samfund, der er gennemsyret af meritokratiet som ideal. Uddannelsessystemet bygger på et grundlæggende lighedsprincip og på, at systemet alene bør belønne eleverne pga. deres evner. Derfor er regelmæssig rangordning, afgangs- og optagelsesprøver osv. det centrale i franske unges uddannelse. Sociologen Pierre Bourdieu har imidlertid påvist, at der er stor forskel mellem idealet om meritokrati i Frankrig og virkeligheden, idet den franske skole i stedet for at fremme social mobilitet er med til at cementere samfundets sociale uligheder