Åbn undermenuer...

Pressionsgruppe

Ordet pressionsgruppe er en direkte oversættelse af det engelske politologiske begreb pressure group, som betyder en organiseret interesse, der forsøger at få indflydelse i det politiske system via de indflydelseskanaler, interesseorganisationer bruger: via lobbyvirksomhed og - bredere - via repræsentation i råd og udvalg. Hertil kommer fremmøde for parlamentsudvalg, der arbejder med sager, der har pressionsgruppens bevågenhed. Endelig er et vigtigt påvirkningsmiddel kampagner over for offentligheden og undersøgelser formidlet via tænketanke. I det sidstnævnte tilfælde arbejder man bredt via påvirkning af opinionen.

 

 

Figurer