Åbn undermenuer...

Mandatfordeling

Mandatfordeling betyder fordelingen af sæder i et råd eller et parlament mellem de til et valg opstillede lister. Fordelingen af mandater afhænger af partiets/listens andel af de afgivne, godkendte stemmer.  Mandatfordelingen afhænger endvidere af valgmåden. Ved forholdstalsvalgmåden får listerne/partierne et antal mandater svarende til andelen af stemmer. Ved flertalsvalg i enkeltmandskredse vælges én person for hver valgkreds. Stemmerne afgivet på kandidater, der ikke opnår valg, er spildt.

Figurer