Åbn undermenuer...

Medborgerskab

Gælder personer, der bor eller opholder sig i Danmark, men som endnu ikke har gjort det længe nok til at have fået statsborgerskab og de dertil hørende rettigheder.

En medborger i Danmark har pligt til at forsørge sig selv og yde et bidrag til fællesskabet ved at uddanne sig, arbejde og betale skat. På den anden side har den enkelte medborger en række rettigheder såsom fri uddannelse, gratis læge- og hospitalshjælp og forskellige økonomiske overførsler, hvis han/hun ikke kan finde arbejde.

Når en medborger har boet i Danmark i 3 år, har han/hun mulighed for at stemme til regions- og kommunalvalg, men ikke til folketingsvalg.

Læs videre