Åbn undermenuer...

FET

FET er en forkortelse af Forsvarets Efterretningstjeneste. FET har hovedsæde i Kastellet i København og er organisatorisk underlagt Forsvarsministeriet.  Det afgrænses i forhold til PET (Politiets Efterretningstjeneste) ved, at området for dets aktiviteter er det, der ligger uden for Danmarks grænser. Hertil kommer dog også militære installationer inden for landets grænser. Det er således en udenrigspolitisk efterretningstjeneste, og den er fokuseret på militære og sikkerhedsmæssige undersøgelser for Danmark, der har betydning for rigets sikkerhed.

FET var således op til Irak-krigen (2003), som Danmark deltog i, involveret i undersøgelser og vurderinger af, om Iraks diktator Saddam Hussein var i besiddelse af masseødelæggelsesvåben, hvad der var en del af grundlaget for, at vestlige lande ville indlede en krig.

FET kontrolleres af et særligt folketingsudvalg, som har tavshedspligt mht. oplysninger , som udvalgets medlemmer modtager, samt af Rigsrevisionen mht. forbruget af ressourcer.