Åbn undermenuer...

Alkoholpolitik

Alkoholpolitik laves på mange niveauer i samfundet, lige fra Folketinget i lovgivningen og til institutioner (fx gymnasier), der forsøger at begrænse alkoholindtag og virkningerne af dette hos personale og klienter/kunder.
Samfundets alkoholpolitik kan typisk bestå i afgiftsforhøjelser, der gør alkohol dyrere. Politikken kan desuden bestå i informationskampagner, hvor der oplyses om virkningerne af for stort alkoholindtag. Sundhedsstyrelsen anbefaler et alkoholindtag på højst 21 ugentlige genstand for mænd og 14 for kvinder. Det er dog ofte individuelt, hvad menneskers helbred kan klare i relation til alkohol.