Åbn undermenuer...

New Public Management

Betegner et sæt af idéer og teknikker til styring af den offentlige sektor, der har bredt sig i de højtudviklede samfund fra 1980'erne og frem. Baggrunden for fremkomsten af NPM var fremvæksten af de moderne velfærdsstater gennem de foregående årtier samt en nyliberal kritik af den dermed opsvulmede og dyre offentlige sektor. Den overordnede tanke med NPM er at effektivisere og strømline den offentlige sektor ved at indarbejde elementer fra det private erhvervsliv så som privatiseringer, målstyring, rammekontrakter, brugerbetaling, professionaliseret ledelse, offentlige evalueringer mm. Det nye ved NPM indebærer imidlertid også en afsvækkelse af det klassiske bureaukratiske styringssystem via regler og klare kommandoveje, som har afgørende vægt på korrekt sagsbehandling og et klart politisk ansvar. NPM er således en væsentlig del af klangbunden under de politiske konflikter omkring størrelsen og indretningen af den offentlige sektor i Danmark.

Læs videre