Åbn undermenuer...

Befolkningspolitik

Befolkningspolitik er politik til påvirkning af befolkningens størrelse og sammensætning. Der kan være tale om, at man ønsker at gøre befolkningen større, ofte af militære og sikkerhedsmæssige årsager. Det kan også være et led i en imperialistisk eller etnisk rensningspolitik, hvor man ønsker én etnicitets beherskelse af et territorium. 

Befolkningspolitik kan også gå ud på at formindske befolkningstilvæksten. Kina har fx ført befolkningspolitik i form at en ét-barns-politik siden starten af 1980erne.  Befolkningspolitikken har her været et middel til at forhindre udtømning af ressourcer og belastning af naturgrundlaget for produktionen, samt at sikre en stigende levestandard.