Åbn undermenuer...

Klientelisme

Begrebet stammer fra det gamle Rom, hvor den enkelte borger indgik i et uformelt afhængighedsforhold som klient -  til en  ressourcestærk person en patron som til gengæld for forskellige tjenester ydede klienten beskyttelse. Dette klient-system, baseret på tjenester og gentjenester, er stadig en central faktor i bl.a. italiensk politik, idet politikere til gengæld for, at bestemte grupper eller individer stemmer på vedkommende, sørger for at disse opnår særlige privilegier, kontrakter eller pengegaver. Klientelismen har gode eksistensbetingelser i politiske kulturer, hvor korruption er udbredt, eller hvor staten er så svag eller fraværende, at der udvikles parallelle strukturer til varetagelse af den almindelige borgers forskellige behov.

Figurer