Åbn undermenuer...

Skattepolitik

En politik, som tager sigte på at ændre skattesystemet - enten den grundlæggende struktur eller de enkelte satser. Ændres skattestrukturen, kan det være forholdet mellem de direkte og indirekte skatter, der flyttes, eller at nye produkter pålægges afgifter, eller at man går fra en progressiv beskatning til en proportional beskatning. Når skatten påvirker den økonomiske adfærd ret så direkte, anvendes skattepolitikken ikke alene til at skaffe indtægter til den offentlige sektor, men også til adfærdsændringer - fx de grønne afgifter. På den måde er skattepolitikken ofte en del af andre politikker. I den økonomiske politik er skattepolitikken en del af finanspolitikken. Mere overordnet er skattepolitikken en central del af fordelingspolitikken, idet der via skattepolitikken sker en omfordeling mellem indkomstgrupper.