Åbn undermenuer...

Progressive skatter

Når højere indkomster betaler en større andel af deres indkomst i skat end lavere indkomster, kaldes skatten progressiv. Skatteprocenten stiger altså med indkomsten. Hvis det omvendte er tilfældet, kaldes skatten eller afgiften for degressiv. Man siger i så fald, at den vender den tunge ende nedad. Endelig kalder man en skat for proportionel, hvis man betaler samme procent i skat uanset indkomstens størrelse.