Åbn undermenuer...

Skatteloft

Ved beskatningen af indkomster i det danske skattesystem har man et skatteloft, der bevirker, at de samlede indkomstskatter til stat og kommune (sundhedsbidrag, kommuneskat, samt bundskat og topskat til staten) ikke kan overstige 51,7 % af den personlige indkomst. Arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat regnes dog ikke med under skatteloftet. Hvis man indregner disse to skatter, når skatteloftet op på ca. 56 %.

Der gælder et særligt skatteloft for positiv nettokapitalindkomst, hvor beskatningsprocenten ikke kan overstige 42,0 % (2014) ekskl. kirkeskat.