Åbn undermenuer...

Skattetryk

Skattetrykket måles normalt som skatter og afgifter i procent af bruttonationalproduktet (BNP). Skattetrykket, som det offentliggøres af f.eks. Danmarks Statistik og OECD, refererer således til det BNP-baserede mål. Som supplement til den gængse opgørelse kan skatternes andel af en række afledte indkomstmål opgøres. Indkomstmålene udledes af BNP-begrebet ved at tage højde for forskellige prisniveauer (med eller uden diverse indirekte skatter), overførsler til og fra udlandet samt den samlede nedslidning af kapitalapparatet. BNP opgøres i markedspriser. Opgøres skattetrykket i forhold til bruttoværditilvæksten (BVT), er der i nævneren fratrukket proportionale indirekte skatter (såsom moms, forbrugsafgifter mv.) og subsidier. Ved skattetrykket målt i pct. af bruttonationalindkomsten (BNI) er nævneren korrigeret for overførsler til og fra udlandet i form af løn, formueindkomst, produktions- og importskatter og -subsidier.