Åbn undermenuer...

OECD

Organization for Economic Co-operation and Development (organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling) er en samarbejdsorganisation mellem de udviklede industrilande og omfatter i dag 34 medlemmer, herunder Danmark. Organisationen hed oprindelig OEEC (1948), og blev oprettet i forbindelse med Marshall-hjælpen. I 1961 fik organisationen sit nuværende navn og er siden blevet udvidet med en række europæiske og ikke-europæiske lande. Organisationens formål er at sikre den økonomiske stabilitet og vækst i medlemslandene. OECD indsamler et omfattende statistisk økonomisk materiale og udsender bl.a. halvårligt en rapport om den økonomiske udvikling i medlemslandene samt anbefalinger til den økonomiske politik. Gennem OECD's bistandsorganisation DAC (Development Assistance Committee) koordineres landenes bistandspolitik. Hovedkvarteret ligger i Paris.  Hjemmeside: http://www.oecd.org

Læs videre