Åbn undermenuer...

FN's Sikkerhedsråd

Sikkerhedsrådet består af de fem permanente stormagter - USA, Rusland, Kina, England og Frankrig - og 10 ikke-permanente medlemmer, der vælges for en toårig periode. Sikkerhedsrådets opgave er at opretholde freden, og Rådet kan forpligte medlemslandene til aktioner, fx sanktioner og militære aktioner. Derfor har hvert af de permanente medlemmer vetoret, så FN ikke kan vedtage noget mod en stormagts vilje.

FN-pagtens vigtigste kapitler omhandler Sikkerhedsrådet og dets kompetencer. Sikkerhedsrådet vedtager hvert år en række bindende resolutioner, der er en del af folkeretten. Det er Sikkerhedsrådet, der afgør, om der foreligger en trussel mod freden eller et fredsbrud, og hvilke forholdsregler, der så skal træffes. Det kan både være brug af fredelige midler som handelsboykot eller brug af militær magt. FN råder dog ikke selv over militære styrker, men kan i stedet anmode medlemsstater om at stille tropper til rådighed for en FN-aktion. De fleste FN-aktioner har dog været fredsbevarende, hvor en strids parter har indvilliget i, at FN opretholder freden ved at udstationere FN-tropper.

Figurer