Åbn undermenuer...

Folkeret

Folkeretten regulerer forholdet mellem stater og er et samlet begreb for en lang række nedskrevne og bindende aftaler, såkaldte traktater eller konventioner. Nogle af disse traktater omfatter blot to stater, mens andre er indgået i FN og omfatter alle de lande, der har godkendt (ratificeret) traktaten. Blandt de vigtigste bestemmelser er FN-pagtens forbud mod angrebskrig og krav om at overholde menneskerettighederne. Folkeretten anses som et alternativ til brug af magt, i sidste instans krig mellem stater, for at løse problemer. Den idealistiske skole i international politik er fortaler for folkeret, mens den realistiske skole er skeptisk.