Åbn undermenuer...

Kalifat

Betegner den ideelle statsform i henhold til islam, hvor staten er styret af Guds hensigter og forskrifter, som de er åbenbaret for menneskene af profeten. Der findes mange forskellige praktiske udlægninger af, hvordan kalifatet skal udformes, men den grundlæggende tankegang trækker i retning af et teokrati, der principielt ikke nødvendigvis accepterer et demokratisk flertals politiske legitimitet. Historisk knyttes betegnelsen navnlig til det arabisk dominerede storrige efter Muhammed og i nogen grad til det osmannisk-tyrkiske sultanat, der blev nedlagt i 1924. I de senere år har begrebet vundet fornyet aktualitet som politisk mål for mange nyislamistiske bevægelser. Især Islamisk Stat (IS) er blevet meget omtalt pga. sine omfattende erobringer i Irak og Syrien med henblik på at oprette et kalifat.