Åbn undermenuer...

Angrebs-forsvars-balance

Et IP-begreb, der bl.a. bruges af militær-teoretikere. Ved angrebs-forsvars-balancen forstår man omkostningerne ved at forsvare et territorium minus omkostningerne ved at angribe og besejre en fjende. Ud fra denne rationelle afvejning kan man så lægge sin strategi.

Det er imidlertid vanskeligt at opnå fuld rationalitet i beslutningsprocessen. Fx anså de fleste politiske og militære ledere op mod 1. verdenskrig, at forsvar var vanskeligere og mere omkostningstung end angreb. Efter krigen har analyser imidlertid vist, at lederne tog fejl, idet datidens militærteknologi og anvendelsen af skyttegrave gjorde forsvar meget lettere end angreb. Krigen blev derfor en skyttegravskrig, hvor hovedfronterne flyttede sig meget lidt undervejs.