Åbn undermenuer...

Biologiske våben

Masseødelæggelsesvåben er våben, der kan dræbe mange mennesker på én gang. Normalt inddeles masseødelæggelsesvåben i tre kategorier: kemiske våben, biologiske våben og kernevåben (atom- og brintbomber af forskellig størrelse og type). Biologiske våben anvender levende organismer som bakterier og vira frem for kemiske stoffer, men ellers er tankegangen bag dem og modviljen mod dem identisk. De har endnu aldrig været anvendt i større målestok, men enkelte begrænsede tilfælde med formodet terrorformål kendes. Det er uvist hvor mange lande, der har lagre af biologiske våben.