Åbn undermenuer...

Drivhuseffekt

Den største del af energiproduktionen foregår ved forbrænding af olie, kul eller gas (fossile brændsler). Ved forbrænding af fossile brændsler tilføres atmosfæren store mængder CO2, som ikke hører til i det naturlige kredsløb mellem planter og dyr. Resultatet er, at indholdet af CO2 i atmosfæren stiger. Siden begyndelsen af den industrielle revolution er det øget med over 15 %. Alene i løbet af de sidste 20-30 år har det ført til registrerbare temperaturstigninger og klimaforandringer. Det skal dog tilføjes, at sådanne resultater er baseret på komplicerede modeller. Det medfører en vis usikkerhed.