Åbn undermenuer...

Exceptionalisme, amerikansk

Den amerikanske exceptionalisme er udtryk for en grundlæggende forestilling om, at USA er en udvalgt (guddommelig) nation på jorden med et udvalgt folk, hvis værdier er ophøjede i forhold til verdens øvrige lande. Exceptionalismen skinner ofte tydeligt igennem i amerikanske præsidenters taler og skrifter, specielt i udenrigspolitiske anliggender.

Exceptionalismen var således baggrunden for den længstvarende tradition i amerikansk udenrigspolitik: isolationismen, ud fra det argument, at USA bedst kunne bevare og værne om sit enestående samfund ved at isolere sig fra omverdenen. Men også internationalismen i USA´s udenrigspolitik (fra ca. 1947) er baseret på exceptionalismen. De begrundelser, som præsidenter og andre beslutningstagere har givet for, at USA skal blande sig i international politik, har næsten altid været præget af idealisme og af ønsket om at forsvare de særlige værdier, som man mente, det amerikanske samfund repræsenterede.

Læs videre