Åbn undermenuer...

Transnationale selskaber

Fælles betegnelse for virksomheder, der opererer i flere lande. Det karakteristiske for de største af de transnationale (tidl. multinationale) selskaber er, at deres omsætning er så stor, at den langt overstiger de mindre landes økonomiske produktion (BNP). Dette giver disse selskaber en enestående magt både økonomisk og politisk i forhold til de enkelte stater. Blandt de største er Shell, Exxon, Philip Morris, General Electric, IBM, Coca Cola, Toyota, Mitsubishi og General Motors. I de senere år har også kinesiske selskaber blandet sig i top 10.

Man skelner mellem transnationale selskaber med nationalt tyngdepunkt, hvor de centrale funktioner er placeret i moderlandet, og de ægte transnationale selskaber, hvor placeringen af funktionerne alene er baseret på økonomiske kalkuler.