Åbn undermenuer...

Sunni-muslimer

Flertalsretningen i islam i modsætning til shia-muslimer. Skellet går tilbage til en efterfølgerstrid i kalifatet kort efter profeten Muhammeds død. Skønt sunnierne tager afstand fra sekterisk opsplitning, så udøves sunni-islam meget forskelligt i forskellige lande og kulturer.