Åbn undermenuer...

Borgerkrig

Intern krig i et land mellem grupper af landets borgere. I de senere år har der været langt flere borgerkrige end krige mellem stater. De finder sted inden for en suveræn stats grænser, og derfor blander FN sig sjældent. Der er to årsager til borgerkrige. Enten indleder oppositionen en modstand mod det siddende styre - man kan også kalde det en revolution. Eller også ønsker en del af befolkningen af etniske eller religiøse årsager at løsrive sig og danne sin egen stat. Nogle af de senere års mest blodige borgerkrige har fundet sted i Afrika i stater med en svag centralregering, fx i Congo, Sudan og Rwanda, samt i Syrien, Irak og Libyen.

Figurer