Åbn undermenuer...

Regionalisme

Regionalisme ses i globaliseringsteori som en modsætning til globalisme. Regionalister siger, at globaliseringen ikke slår igennem universelt og i egentligste forstand globalt, men at den især udfolder sig inden for det, man kalder triadens centerpoler. Triaden er trekanten af de rigeste og mest dynamiske økonomiske centre: et Europa centreret omkring den tyske økonomi, et Østasien centreret omkring Japan og Kinas kystregioner, og det nordamerikanske område, centreret omkring USA. Inden for hvert af disse områder bygges handelsblokke op, henholdsvis EU, NAFTA (Nordamerikanske frihandelsområde), og en asiatisk blok, der har taget udgangspunkt i ASEAN i det sydøstasiatiske område.

Figurer

Læs videre