Åbn undermenuer...

Diplomati

Forhandling mellem repræsentanter (udsendinge) fra forskellige lande. Diplomati var kendt allerede i det antikke Grækenland. Diplomatiet udviklede sig i 1700- og 1800-tallet til faste repræsentationer i udlandet, i dag ambassader. Diplomatiets opgave er blandt andet at søge fredelige løsninger på problemer mellem lande og kan også foregå som penduldiplomati, hvor fx en stormagt prøver at forlige andre lande. En ambassade har et dobbelt sigte: dels at repræsentere hjemlandet i det land, hvor ambassaden befinder sig, dels at rapportere hjem om forhold i det pågældende land. Diplomatiet er en del af folkeretten i den forstand, at der gælder særlige regler for diplomaters immunitet. De kan fx ikke fængsles eller retsforfølges.